Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

Veebipoe pood.orkla.ee isikuandmete vastutav töötleja on Orkla Eesti AS (registrikood 11267031) asukohaga Põrguvälja tee 6, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti, tel +372 6877 710 ja e-kiri info@orkla.ee.

Teenus pakkumiseks töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus;

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

  • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
  • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
  • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  • tarbijaharjumuste uurimine;
  • müügistatistika koostamine

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Kasutatavate küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate (jälgimispikslid, veebimajakad jne) ning nendega seotud nõusolekute haldamiseks kasutame nõusolekutööriista Real Cookie Banner. Lisateavet selle kohta, kuidas Real Cookie Banner töötab, leiate aadressilt https://devowl.io/rcb/data-processing/

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus selles kontekstis on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid c ja f. Meie õigustatud huvi on kasutatavate küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate ning nendega seotud nõusolekute haldamine.

Isikuandmete esitamine ei ole lepingus nõutud ega vajalik lepingu sõlmimiseks. Te ei ole kohustatud isikuandmeid esitama. Kui te ei esita isikuandmeid, ei saa me teie nõusolekuid hallata.

Veebilehe külastajal on võimalik igal ajal oma eelistust muuta, kasutades selleks lehe jaluses olevat Privaatsuse eelistused nuppu.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress ja tarneaadress edastatakse transporditeenuse pakkujale.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Orkla Eesti AS on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Uudiskirja saatmise teenuse osutaja, kellega on sõlmitud leping andmete turvaliseks töötlemiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoes säilitatakse ostuajalugu kuni 12 kuud.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Loe lähemalt Orkla Eesti AS isikuandmete kasutamisest.